Home

WEBSITE IN OPBOUW…


W
elkom op de website van de Borzoi-kennel Noble Elegance.

Momenteel hebben wij nog 5 reuen uit ons A-nest beschikbaar die een goede baas en een eigen thuis zoeken.

Email voor nadere inlichtingen naar:  
info@rus-borzoi.nl